Producenci

Zaloguj się

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.modnapeggy.pl

Podstawowa zasada naszego sklepu internetowego polega na tym, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresów klientów / użytkowników sklepu www.modnapeggy.pl .

Korzystając ze sklepu i zamawiając nasze produkty możecie zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziecie poproszeni o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność , której te dane dotyczyły.

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazuję poniżej podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest A&F SECUPORT Krystyna Sommer, ul. Piastowska 53, 32-660 Chełmek, NIP: 5491642175, REGON: 122940800, tel. kontaktowy: +48 504712515, adres e-mail: modnapeggy@gmail.com.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zakupionego towaru.

Dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest bank i inni operatorzy pośredniczący w procesie płatności, firma hostingowa utrzymująca na swoim serwerze sklep internetowy oraz Poczta Polska i firmy kurierskie dostarczające zakupiony towar.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy Ustawy o Rachunkowości oraz przepisy Ordynacja Podatkowa.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Informuję, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego : Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ponieważ wiąże się z obowiązkiem dostarczenia towaru, a także wystawienia faktury obejmującej imię, nazwisko, adres. Dodatkowo Państwa konto w naszym sklepie zawiera Państwa adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Niektóre obszary sklepu internetowego www.modnapeggy.pl mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Sklep internetowy Shoper.pl