Producenci

Zaloguj się

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU „MODNA PEGGY”.

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.modnapeggy.pl prowadzony jest przez firmę A&F SECUPORT, NIP: 549-164-21-75, REGON: 122940800 z siedzibą w Chełmku, przy ul. Piastowska 53.

Najważniejsze punkty Regulaminu:

- Ceny w sklepie są cenami brutto.

- Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep Internetowy lub e-mailem:

modnapeggy@gmail.com

- Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu, co ułatwi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

- Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz firmy kurierskiej DPD. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu.

- Za zakupiony towar można zapłacić: przelewem – przedpłatą na konto lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny (patrz pkt V.1. niniejszego Regulaminu).

- Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Pełna treść Regulaminu:

I . Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres modnapeggy@gmail.com .
 3. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.modnapeggy.pl są fabrycznie nowe, nieużywane, zgodne z opisem oraz zamieszczonymi zdjęciami.
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 6. Przy zamówieniach specjalnych ceny ustalane są indywidualnie.

II. Realizacja zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia oraz dokonania płatności przez Kupującego.
 2. Sprzedający potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 2 kolejnych dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest wiążące dla Kupującego. W potwierdzeniu mailowym zostaną podane szczegółowe dane niezbędne do uregulowania płatności za zamówienie. Jeżeli w ciągu 7-miu dni należność za zamówiony towar nie wpłynie, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do 14-tu dni roboczych. W przypadku gdy termin ten uległby wydłużeniu, skontaktujemy się z Kupującym, by powiadomić go o dłuższym terminie oczekiwania na produkt.
 4. Zamówienia złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.
 5. Jeżeli brak towaru może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać

inny towar podobny lub zrezygnować z zamówionego towaru.

 1. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zostaje ono anulowane , a wpłacone pieniądze zwrócone niezwłocznie (nie później niż 3 dni), przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 2. Do każdej transakcji Sprzedający dostarcza dowód zakupu towaru w postaci rachunku.
 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych, są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 4. W przypadku zakupu towaru za kwotę powyżej 250,00 zł – koszt wysyłki GRATIS.

III. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- przelewem przed dostawą towaru, na wskazany rachunek bankowy

- za pobraniem (gotówką przy odbiorze przesyłki)

IV. Dostawa

 1. Dostawa towaru realizowana jest na terenie Polski, a także za granicę – na życzenie Kupującego.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej „SIÓDEMKA”.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Kupujący zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki.

V. Zwroty i reklamacje.

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu. Natomiast Sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

Koszty przesyłki nie są zwracane.

 1. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na rachunek bankowy (podając jego numer), albo przekazem pocztowym na wskazany adres.
 2. Pieniądze zwraca są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej.
 3. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres: modnapeggy@gmail.com

Następnie odsyła go na adres: ul. Piastowska 53, 32-660 Chełmek.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji, ponieważ jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu – reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 2 –ch dni roboczych od ich otrzymania.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe , Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu, lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie towar – do wyboru.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 2. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedającego. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 3. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedającego i brzmi on następująco: ul. Piastowska 53, 32-660 Chełmek.
 4. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna-sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Kupującego zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy, następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 5. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie, obowiązujących czasowo , klienci sklepu informowani są w najbardziej widocznym miejscu – na stronie głównej.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Odzież sprzedawana w sklepie internetowym www.modnapeggy.pl wykonana jest według autorskiego projektu; wszelkie kopiowanie wzorów i zdjęć jest zabronione bez zgody autora ( Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 ) , stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym.
 8. Korzystanie ze stron sklepu internetowego www.modnapeggy.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 9. Wszelkie spory wynikające z realizowania umów kupna-sprzedaży pomiędzy sklepem a konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Jeśli będzie to niemożliwe lub niesatysfakcjonujące którąkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

Sklep internetowy Shoper.pl