Promocje


Sukienka komunijna AMANDA Sukienka komunijna AMANDA 245,00 zł 468,00 zł

Sukienka komunijna SONIA Sukienka komunijna SONIA 226,00 zł 328,00 zł

Sukienka komunijna KORNELIA Sukienka komunijna KORNELIA 248,00 zł 392,00 zł

Producenci

Zaloguj się

Zwroty i reklamacje

  1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu. Natomiast sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

Koszty przesyłki nie są zwracane.

  1. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na rachunek bankowy (podając jego numer), albo przekazem pocztowym na wskazany adres.
  2. Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej.
  3. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres: modnapeggy@gmail.com

Następnie odsyła go na adres: ul. Piastowska 53, 32-660 Chełmek.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji, ponieważ jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu – reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 –miu dni roboczych od ich otrzymania.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe , Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu, lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie towar – do wyboru.

Towar reklamowany należy odesłać do siedziby firmy, wraz z opisem zaistniałej usterki oraz danymi teleadresowymi kupującego.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

( Klient wprowadza te dane, które zostały zaznaczone na zielono.)

Anna Dobrowolska Oswięcim dn. 15.10. 2013 r.

ul. Mickiewicza 20

32-600 Oświęcim


A&F SECUPORT

Krystyna Sommer

ul. Piastowska 53

32-660 Chełmek


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)
odstępuję od
umowy zakupu towaru w sklepie internetowym
www.modnapeggy.pl , zamówienie nr 15
- zawartej dnia 01.10.2013r.

Proszę o zwrot kwoty 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć zł)

na konto nr ..................................................................;

którego posiadaczem jest (imię i nazwisko, adres): osoby dokonującej zwrotu

Zwracam, w stanie niezmienionym towar otrzymany dnia 03.10.2013r.

Podpis osoby zwracającej towar


Sklep internetowy Shoper.pl